+420 777 309 885
info@zepar.cz

Realizované stavby

A) Čištění a úprava koryt

DVT Kopřivnice - Čelechovice
DVT Raková
přítok Dřevnice
Netčický potok, Hranečnický potok, Wolfův splávek, Prštenský potok II,Jakubský potok, Býškovický potok, Jankovický potok

B) Odbahnění, revitalizace

Vodní nádrž Halenkovice
Vodní nádrž Partutovice
Vodní tok Mlýnský náhon

C) Odstranění povodňových škod

Racková
Sazovice
Míškovický potok, Hleděnovský potok, Halenkovický potok, Cvrčovický potok

D) Oprava lesních cest

Lesní cesta Tobolková
Lesní cesta Ke Kamenné boudě
Lesní cesta Radějov
Oprava cesty Litenčice – Nítkovice

E) HOZ

HOZ Liboš - Žeřetín
HOZ Holice
HOZ Hranice
HOZ Jezernice
HOZ Štěpánov